Prawdziwa automatyzacja

Powtarzalne działanie prostych, żmudnych kroków to serce w pełni zautomatyzowanego systemu rozpuszczania ATF Xtend™. Wykonuj i rejestruj wszystkie etapy od przygotowania mediów do napełniania naczyń, w tym weryfikację grawimetryczną objętości naczyń, pobieranie próbek i filtrację oraz czyszczenie całego systemu. Wykonanie testu jest praktycznie identyczne jak w przypadku półautomatycznego testera rozpuszczania - dodając identyfikowalne napełnianie zbiornika i solidne czyszczenie systemu wykonywane automatycznie między testami.

captcha