Manualne łaźnie do uwalniania.

W przypadku ręcznego pobierania z próbek łaźni do uwalniania, operator pobiera próbkę za pomocą kaniuli z naczyń określonych odstępach czasowych. Próbka zostanie następnie przesączona i analizowana niezależnie.


Półautomatyczny system do uwalniania.

System półautomatyczny używamy  aby zautomatyzować pobieranie próbek oraz analizę. Próbki mogą być jednocześnie, sączone i zbierane w kolektorze frakcji  lub jednocześnie analizowane bezpośrednio przez UV lub LC. Możliwe jest również pobieranie próbek oraz ich analiza w tym samym czasie. Operator napełnia naczynia medium, po wystartowaniu metody tabletki są automatycznie wrzucane oraz automatycznie analizowane lub zbierane do kolektora frakcji. Po zakończeniu testu, użytkownik czyści układ do następnego testu.


W pełni automatyczny system do uwalniania.

Automatyczny system do uwalniania  używamy aby całkowicie zautomatyzować proces uwalniania, składa się on z następujących etapów: przygotowanie i dostarczanie mediów, automatyczne wrzucenie tabletek , automatyczne pobieranie próbek, filtrowanie oraz analiza próbki przez UV lub HPLC a następnie automatyczne czyszczenie całego układu. Zadanie operatora polega na załadowaniu podajnika tabletek, uruchomieniu metody i zebraniu raportów z uwalniania. Testy można wykonywać z łopatkami do tabletek, kapsułkami w obciążnikach lub w koszykach z kapsułkami.


MQD

Walidacja tych 3 typów systemów, zgodnie z przepisami może być wykonane przez specjalnie wyszkolonych inżynierów serwisu. Urządzenie MQD umożliwia łatwą kwalifikacje każdej łaźni USP 1, 2 niezależnie od producenta.