LabCenter Polska jest oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem produktów firm takich jak:

  • Pfaudler Normag Systems GmbH