Specjalne reaktory wysokociśnieniowe

Premex solutions gmbh projektuje i produkuje reaktory wysokociśnieniowe do celów badawczo-rozwojowych (R&D). Stosowane są następujące technologie reaktorów:

- Reaktory okresowe
- Reaktory półokresowe (wsad gazowy i/lub płynny)
- Reaktory o przepływie ciągłym (ciągłe w jednym lub kilku odczynnikach)
- Reaktory z wewnętrznym obiegiem (konwersja badań zagniecionych w fazie gazowej, ciekłej lub zawiesinowej).
- Reaktory z obrotowym koszem (do zastosowań kinetycznych i/lub badań starzenia).