Systemy oczyszczania wody firmy Adrona

W naszej ofercie posiadamy różnego typu systemy oczyszczania wody firmy Adrona. Nasze urządzenia produkują wodę ultraczystą używając bezpośrednio wody wodociągowej, przenośnych zbiorników lub wewnętrznego systemu dystrybucji.

W zależności od przeznaczenia uzyskanej wody systemy podzielono na:

  • "Trace" - stosowany w nieorganicznej analizie śladowej i chemii nieorganicznej
  • "HPLC" - wykorzystywany głównie w chromatografii i chemii organicznej
  • "Bio" - stosowany w biologii molekularnej i hodowlach komórkowych
  • "Pure" - wykorzystywany do ogólnych zastosowań laboratoryjnych

Adrona B30

Laboratoryjne systemy oczyszczania wody

Adrona Integrity+

Systemy oczyszczania wody

dla laboratoriów o niskim zużyciu wody ultraczystej

Adrona Onsite+

Laboratoryjne systemy oczyszczania wody

produkujące wodę z wody poddanej obróbce wstępnej

Adrona Connect

Laboratoryjne systemy oczyszczania wody

wymagające połączenia pętli wstępnie oczyszczonej wody

Adrona E30

Laboratoryjne systemy oczyszczania wody

z kolorowym wyświetlaczem graficznym

Adrona Crystal E

Wielofunkcyjne systemy oczyszczania wody

Adrona Crystal B

System oczyszczania wody

z kontrolerem zdalnego sterowania

opartego na technologii Bluetooth

Adrona Crystal 7

Ekonomiczne ścienne dejonizatory laboratoryjne

Adrona Sterifeed

Systemy oczyszczania wody

dla autoklawów laboratoryjnych

Adrona Crystal Clinic

System oczyszczania wody

dla automatycznych analizatorów biochemicznych