Skala pilotażowa

W Ilmenau siedzibie firmy Pfaudler Normag Systems GmbH od kilku pokoleń prowadzona jest obróbka i dmuchanie szkła. Turyngia (Niemcy) a w szczególności miejscowość Ilmenau są historycznie silnie związane z rozwojem formowania i obróbki szkła na skalę przemysłową. Wysokie kompetencje w obróbce szkła, ciągłe ulepszanie metod produkcji oraz bliska wieloletnia współpraca z wiodącymi europejskimi firmami z branży chemicznej i farmaceutycznej znacząco przyspieszyły rozwój firmy NORMAG. Portfolio firmy obejmuje zakres od wyrafinowanych komponentów do kompletnych urządzeń stosowanych w skali laboratoryjnej, pilotażowej jak i przemysłowej. Portfolio firmy Normag jest nieprzerwane rozwijane przede wszystkim dzięki współpracy z klientami.

Zapraszamy do zapoznania się z Portfolio firmy Pfaudler Normag Systems GmbH dla skali pilotażowej.