Mieszadła magnetyczne.

Najnowsza generacja mieszadeł magnetycznych IKA wyposażona została w elementy obudowy wykonane z nietłukącego się hartowanego szkła, wyjątkowo odpornego chemicznie. Mieszadła magnetyczne z funkcją grzania posiadają alarm bezpieczeństwa, gdy temperatura powierzchni płyty wzrośnie powyżej 50 °C. Mieszadło RET-visc wyposażono w dodatkową bezpieczeństwa: jeśli temperatura płyty przekracza 50 °C, a urządzenie zostanie wyłączone, na ekranie będzie nadal wyświetlana temperatura przypominająca użytkownikowi, że powierzchnia jest wciąż gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 50 °C, wyświetlacz wyłączy się automatycznie. Przycisk blokady klawiatury zapobiega przypadkowym zmianom ustawień prędkości oraz temperatury. Dodatkowo obwody bezpieczeństwa mogą być regulowane w zależności od wymagań użytkownika. Aby uprościć rozwiązywanie problemów, kody błędów są wyświetlane na wyświetlaczu.

     

Mieszadła mechaniczne.

Nasze mieszadła mechaniczne posiadają obudowy odporne na działanie związków chemicznych. Aby zapobiegać przypadkowym zmianom ustawień wyposażone są w przycisk blokady klawiatury. Oprócz tego, urządzenia automatycznie zostają wyłączone w przypadku wykrycia zbyt dużych wychyleń końcówki mieszającej. Obwody bezpieczeństwa mogą być regulowane w zależności od wymagań użytkownika. Urządzenia posiadają także zabezpieczenia przed przeładowaniem.IKA oferuje idealne mieszadło mechaniczne do mieszania jednego i wielu składników w laboratorium - w zakresie od niskiej do wysokiej lepkości. Mieszadła IKA bez problemu radzą sobie z objętościami do 200 litrów. Wyróżniają się niezbędnymi cechami, takimi jak elektroniczny obwód bezpieczeństwa, wyświetlacz cyfrowy, dwa zakresy prędkości oraz opcja sterowania za pośrednictwem oprogramowania Labworldsoft. Szerokie spektrum elementów mieszających jest kluczem do skutecznego mieszania.